DEFINITION AV ARBETSGRAD  
 
"HÄSTAR I VILT TILLSTÅND SOM LEVER I FLOCK RÖR SIG MELLAN 40 - 80 KM PER DYGN"
 
Lätt motionsarbete kan vara ett arbetspass på cirka en timme, då hästen inte anstränger sig så mycket att den blir varm. (Tänk på att en hästen skall ha en bra grundkondition, en häst med dålig kondition blir varm mycket lättare än en väl tränad häst.) Även tjock päls under vinterhalvåret utgör en orsak till kraftigare svettning.
 
Lätt träning- Normal träning är ett arbete där hästen får ansträng sig så mycket att den blir varm utan att den dagligen blir ordentligt svettig. Ansträngningen kan vara både fysisk och psykisk. Psykisk träning är när hästen ska lära sig ett nytt moment eller en ny rörelse ska tränas in.
 
Medel - Hård träning och tävling är det när hästen under arbetspassen svettas ordentligt och både den fysiska och psykiska ansträngningen är påtaglig.
 
Till högpresterande tävlings- och arbetshästar räknas hårt arbetande skogshästar och kör-, trav-, galopp- o ridhästar som tävlar på elitnivå. Elithästarnas stressade tillvaro med resor, nya platser och stallar gör dem extra känsliga för foderbyten och foder av sämre hygienisk kvalitet. Det ställer också mycket höga krav på att skötare är uppmärksam på gödselns konsistens, hästens foderlust mm. Behovet av vatten ökar vid arbete och svettning.
 
De flesta ridhästar gör ett arbete som räknas in under Lätt Motionsarbete till Normal träning. Det är tyvärr vanligt att man överskattar sin hästs arbetsgrad och därför belastar den med för mycket kraftfoder.