STRÅFODRET UTGÖR DEN ABSOLUTA GRUNDEN I HÄSTENS FODERSTAT

Hästen, som alla säkert vet, är i grunden en grovfoderätare. Detta innebär att den har tänder och matsmältningsapparat som är anpassad för att bryta ner grovfodret. Hästen har alltså inte förändrats för att vi flyttat den ifrån stäppen och in i boxen. Genom den jäsning som sker i hästens matsmältningssystem kan hästen tillgodogöra sig energin och andra näringsämnen i växtfibrerna.

 
GENOMSNITTSVÄRDEN FÖR ETT NORMALHÖ
7-9 MJ OCH 42-54 G SMB RP
(räkna 6 g smb rp per MJ)
 
 
UTFODRINGS REKOMMENDATIONER
 

I denna produktkatalog har vi valt att inte ange någrea rekommenderade fodermängder. Eftersom stråfodrets näringsinnehåll är avgörande för val av kraftfoder, sammantaget med individens ras, vikt, temperament och graden av arbete.

Dock är det så att 1 kg av våra kraftfoderprodukter täcker behovet av mineraler&vitaminer för en häst (600kg) upp till lätt träning, förutsatt att stråfodrets näringsinnehåll håller normalvärden. Fri tillgång till vatten och saltsten är också en förutsättning.